menusearch
labkhandsabz.ir

علم گردشگری

جستجو
یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۹:۲۹:۳۳

پوشاک ایران در اوایل دوران قاجاریه

پوشاک ایران در اوایل دوران قاجاریه

پوشاک ایران در دوران قاجار دو دورۀ جداگانه را طی می‌کند دورهای که هنوز ارتباطات با دولتهای خارجی توسعه نیافته بود و دوره ای دیگر که با آمدن تجار و سیاحان اروپایی به ایران و مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا تحول چشمگیری در پوشاک به وجود آمد

پنج شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۰۲ بیشتر بخوانید

روستاها، مقصد گردشگری آینده

روستاها، مقصد گردشگری آینده

صنعت گردشگری امروزه به‌قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز می‌نامند. یکی از انواع گردشگری که روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند، گردشگری روستایی است و به نظر می‌رسد روستاها در آینده به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگران تبدیل شوند.

شنبه نهم اردیبهشت ۰۲ بیشتر بخوانید

گردشگری مذهبی از نظر اندیشمندان غربی

گردشگری مذهبی از نظر اندیشمندان غربی

به‌طورکلی، انگیزه‌های اصلي زيارت عبارت‌اند از: اداي يک تکليف ديني، ابراز شيفتگي به يک بناي اعجاز آمیز يا رويداد مهم، آمرزش گناهان، عبادت و طلب شفاي بيماري، شرکت در تجمعي عبادي با حضور يک رهبر ديني، مشاهده يک مراسم يا آيين ديني، شرکت در مراسم مذهبي خانوادگي، رفتن به مکاني که انتظار می‌رود واقعه‌ای اعجاز آمیز در آنجا به وقوع بپيوندد.
در يک تقسیم‌بندی کلي، جاذبه‌های مذهبي را می‌توان به شش دسته تقسيم نمود:
مساجد، امامزاده‌ها و بقعه‌ها، آرامگاه‌ها و قبور، تکیه‌ها و حسینیه‌های قديمي -5 آتشکده‌ها و آتشگاه‌ها 6- صومعه‌ها و خانقاه‌ها

سه شنبه پانزدهم فروردین ۰۲ بیشتر بخوانید